Fes-te soci

Formulari per fer-te soci

Dades del soci

Dades del Juagador/a

Dades bancàries

ACCEPTA clicant el següent text :

** En cas de retorn de rebut per part de la família, es carregarà la comissió estipulada per l’entitat bancària corresponent a 2€

Dibuixa en el requadre la teva signatura:

Nou soci al CH Salt
Label: Your Field Value

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat i confidencial, la finalitat bàsica del qual és informar als socis i gestionar el cobrament dels rebuts. El destinatari de la informació i responsable del fitxer garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició de les dades facilitades. D’igual manera es compromet, en la utilització i custòdia d’aquestes dades, a no cedir-les a terces, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer.